Kilka słów o projekcie

Projekt layoutu Kresz oparty na gridzie bootstrap.
Użyty font: Source Sans Pro