Kilka słów o projekcie

Resonsywny projekt wyglądu strony Comex.
Użyty font: Barlow.