Kilka słów o projekcie

Resonsywny projekt wyglądu strony Beta Prim.
Użyty font: Sinkin Sans.