Kilka słów o projekcie

Projekt layoutu Corte del Sole oparty na gridzie bootstrap.
Użyty font: Oswald, Clear Sans.