Kilka słów o projekcie

Projekt layoutu Cav Rent oparty na gridzie bootstrap.
Użyty font: Taylor Sans.