Kilka słów o projekcie

Projekt layoutu Energocentrum oparty na gridzie.
Użyte fonty: Cuprum.