Kilka słów o projekcie

Projekt layoutu Jandik oparty na gridzie bootstrap.
Użyte fonty: Lumberjack, Amble.