Kilka słów o projekcie

Projekt layoutu Śpiewak oparty na gridzie.
Użyte fonty: Cairo, Roboto.