Kilka słów o projekcie

Projekt layoutu Apronet oparty na gridzie.
Użyty font: Source Sans Pro.