Kilka słów o projekcie

Projekt layoutu Stilo oparty na gridzie bootstrap.
Użyty font: Rajdhani.