Kilka słów o projekcie

Resonsywny projekt wyglądu strony Seamor.
Użyty font: Scada, Allura.