Kilka słów o projekcie

Projekt Xeroflor oparty na gridzie.
Użyty font: Fivo Sans