Kilka słów o projekcie

Projekt layoutu Forcepol oparty na gridzie.
Użyty font: Manrope.