Kilka słów o projekcie

Projekt layoutu Meblostrefa oparty na gridzie.
Użyty font: Hind.