Kilka słów o projekcie

Responsywny projekt Interbiuro.
Użyte fonty: Clear Sans.